Back

Print

Send to a friend

Save as favourite

651-1-59245454261632024.jpg 651-2-59245455261632024.jpg 651-3-59245455261632024.jpg 651-4-59245456261632024.jpg 651-5-59245457261632024.jpg 651-6-59245457261632024.jpg 651-7-59245458261632024.jpg 651-8-59245459261632024.jpg 651-9-5924540361632024.jpg 651-10-5924541361632024.jpg 651-11-5924541361632024.jpg 651-12-5924542361632024.jpg 651-13-5924543361632024.jpg 651-14-5924543361632024.jpg 651-15-5924544361632024.jpg 651-16-5924545361632024.jpg 651-17-5924545361632024.jpg 651-18-5924546361632024.jpg 651-19-5924547361632024.jpg 651-20-5924548361632024.jpg
Loading...

House for sale Dosrius

Object-ID: 592454

€350,000

Specifications

Bedrooms: 4

Bathrooms: 3

Built size: 240 m2

Living area: 204 m2

Plot size: 585 m2

Type: Detached house

Heating

Description

Located in Can Massuet del Carrer, this charming house is located in an urbanization surrounded by nature, being the second largest urbanization in Catalonia. The property is situated on a large plot of approximately 600m2 and consists of two floors offering a total of 4 bedrooms. Among the outstanding features are the fireplace, the garage and the barbecue area, which offer options to enjoy the outdoors. The building, built by the owner, stands out for the use of top quality materials. The melis pine furniture and windows, together with the oak doors, add a touch of elegance and durability to the house. This feature allows the house to be easily adapted to the style of the new owner or simply requires a small renovation, such as a coat of paint, to look as good as new. The urbanisation has amenities such as a bus stop, pharmacy, shop and restaurants. Medical services are also available in the area, adding an extra level of convenience for residents. Mares Realty, real estate with a multicultural and multilingual team with 20 years of experience in real estate. Professionals at the service of our clients. Efficiency and speed in our real estate transactions. We also have a division within the same company dedicated to new construction and renovations, thus offering a comprehensive real estate service. In compliance with the law 3/2917 of February 13, 2018 of the CIVIL CODE OF CATALONIA, which approves the Regulation of Consumer Information in the sale and rental of housing in CATALONIA, the customer is informed that the notary fees, registration and taxes that apply (ITP or VAT + AJD) and other expenses inherent in the sale are not included in the price.
Ubicada en Can Massuet del Carrer, esta encantadora casa se encuentra en una urbanización rodeada de naturaleza, siendo la segunda urbanización más grande de Cataliña. La propiedad está situada en una parcela amplia de aproximadamente 600m2 y consta de dos plantas que ofrecen un total de 4 habitaciones. Entre las características destacadas se encuentran la chimenea, el garaje y la zona de barbacoa, que ofrecen opciones para disfrutar del aire libre. El edificio, construido por el propietario, se destaca por el uso de materiales de primera calidad. Los muebles y ventanas de pino melis, junto con las puertas de roble, añaden un toque de elegancia y durabilidad a la casa. Esta característica permite que la casa se adapte fácilmente al estilo del nuevo propietario o, simplemente, requiere una pequeña renovación, como una capa de pintura, para lucir como nueva. La urbanización cuenta con servicios como parada de autobús, farmacia, tienda y restaurantes. Los servicios médicos también están disponibles en el área, lo que agrega un nivel adicional de comodidad para los residentes. Mares Realty, inmobiliaria con un equipo multicultural y multilingüe con 20 años de experiencia en el sector inmobiliario. Profesionales al servicio de nuestros clientes. Eficacia y rapidez en nuestras transacciones inmobiliarias. Ademas contamos con una división dentro de la misma empresa dedicada a la obra nueva y a las reformas, ofreciendo asi un servicio inmobiliario integral. En cumplimiento de la ley 3/2917 del 13 de febrero de 2018 del CODIGO CIVIL DE CATALUNYA, por el que se aprueba el Reglamento de Información al Consumidor en la compraventa y arrendamiento de viviendas en CATALUÑA, se informa al cliente que los gastos notariales, registrales e impuestos que le sean de aplicación ( ITP ó IVA + AJD ) y otros gastos inherentes a la compraventa no están incluidos en el precio.
Située à Can Massuet del Carrer, cette charmante maison se trouve dans une urbanisation entourée de nature, qui est la deuxième plus grande urbanisation de Catalogne. La propriété est située sur un grand terrain d'environ 600m2 et se compose de deux étages offrant un total de 4 chambres. Parmi les caractéristiques remarquables, on peut citer la cheminée, le garage et la zone de barbecue, qui offrent des possibilités de profiter de l'extérieur. Le bâtiment, construit par le propriétaire, se distingue par l'utilisation de matériaux de première qualité. Les meubles et les fenêtres en pin mélèze, ainsi que les portes en chêne, ajoutent une touche d'élégance et de durabilité à la maison. Cette caractéristique permet à la maison d'être facilement adaptée au style du nouveau propriétaire ou nécessite simplement une petite rénovation, telle qu'une couche de peinture, pour être comme neuve. L'urbanisation dispose de commodités telles qu'un arrêt de bus, une pharmacie, un magasin et des restaurants. Des services médicaux sont également disponibles dans le quartier, ce qui ajoute un niveau de commodité supplémentaire pour les résidents. Mares Realty, agence immobilière avec une équipe multiculturelle et multilingue avec 20 ans d'expérience dans le secteur immobilier. Des professionnels au service de nos clients. Efficacité et rapidité dans nos transactions immobilières. Nous disposons également d'une division au sein de la même entreprise dédiée aux nouvelles constructions et aux rénovations, offrant ainsi un service immobilier complet. Conformément à la loi 3/2917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALOGNE, qui approuve le Règlement d'information du consommateur dans la vente et la location de logements en CATALOGNE, le client est informé que les frais de notaire, d'enregistrement et les taxes qui s'appliquent (ITP ou TVA + AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas inclus dans le prix.[IW][IW]
Ubicada a Can Massuet del Carrer, aquesta encantadora casa es troba en una urbanització envoltada de natura, sent la segona urbanització més gran de Cataliña. La propietat està situada a una parcel·la àmplia d'aproximadament 600m2 i consta de dues plantes que ofereixen un total de 4 habitacions. Entre les característiques destacades hi ha la xemeneia, el garatge i la zona de barbacoa, que ofereixen opcions per gaudir de l'aire lliure. L´edifici, construït pel propietari, es destaca per l´ús de materials de primera qualitat. Els mobles i les finestres de pi melis, juntament amb les portes de roure, afegeixen un toc d'elegància i durabilitat a la casa. Aquesta característica permet que la casa s'adapti fàcilment a l'estil del nou propietari o simplement requereix una petita renovació, com una capa de pintura, per lluir com a nova. La urbanització compta amb serveis com a parada d'autobús, farmàcia, botiga i restaurants. Els serveis mèdics també estan disponibles a l'àrea, cosa que afegeix un nivell addicional de comoditat per als residents. Mares Realty, una agència immobiliària amb un equip multicultural i multilingüe amb 20 anys d'experiència en el sector immobiliari. Professionals al servei dels nostres clients. Eficàcia i rapidesa de les nostres transaccions immobiliàries. També comptem amb una divisió dins de la mateixa empresa que se centra en l'obra nova i les reformes, oferint serveis immobiliaris integrals. D'acord amb la Llei 3/2917, de 13 de febrer de 2018, del CODI CIVIL DE CATALUNYA, per la qual s'aprova el Reglament per a la informació dels consumidors sobre la compra, venda i lloguer d'habitatges a CATALUNYA, s'informa al client que les despeses de notari, registre i impostos aplicables. (ITP o IVA + AJD) i altres costos associats a la venda no estan inclosos en el preu.[IW][IW]
Этот очаровательный дом расположен в урбанизации Кан Массует дель Каррер, второй по величине урбанизации в Каталонии, в окружении природы. Дом расположен на большом участке площадью около 600 м2 и состоит из двух этажей, на которых находятся 4 спальни. В доме есть камин, гараж и зона барбекю, где можно наслаждаться отдыхом на свежем воздухе. Здание, построенное владельцем, отличается использованием высококачественных материалов. Мебель и окна из сосны мелиса, а также дубовые двери придают дому элегантность и долговечность. Благодаря этому дом может быть легко адаптирован к стилю нового владельца или просто требует небольшого ремонта, например, покраски, чтобы выглядеть как новый. В урбанизации есть такие удобства, как автобусная остановка, аптека, магазин и рестораны. Медицинские услуги также доступны в этом районе, что добавляет дополнительный уровень удобства для жителей. Mares Realty, агентство недвижимости с мультикультурной и многоязычной командой с 20-летним опытом работы в сфере недвижимости. Профессионалы на службе у наших клиентов. Оперативность и скорость наших сделок с недвижимостью. У нас также есть подразделение в той же компании, которое занимается новым строительством и реформами, предлагая комплексные услуги в сфере недвижимости. В соответствии с Законом 3/2917 от 13 февраля 2018 г. ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА КАТАЛОНИИ, который утверждает Правила информирования потребителей о покупке, продаже и аренде жилья в КАТАЛОНИИ, клиент информируется о том, что нотариальные расходы, регистрация и применимые налоги (ITP или НДС + AJD) и другие расходы, связанные с продажей, не включены в цену.
... more >>

Ask for more info

We speak:

1027 1034 1033 1036 1031 1049

Contact details

By clicking on "Send" you accept our Privacy Policy

* = Required

Provider